Klienter

SmartStack har ferdig støtte for flere klienter. Systemet er tilgjengelig med Microsoft MVC klient hvor vi også kan kjøre dette som en webapp på mobilen. I tillegg er det utviklet en fullverdig Windows WPF klient hvor synkroniserer data med server. De generiske klientene bygger grensesnittet dynamisk basert på parametere satt Les mer…

Smart Sea ASSET

Å vedlikeholde tusenvis av komponenter ombord i et skip kan være krevende. Vi har utviklet Smart Sea Asset for å en skal få kontroll på vedlikeholdet. Her opprettes alle planlagte og ikke planlagte jobber. Disse kommer opp i oppgavelister og kalendere etter hvert som de skal gjennomføre, ved gjennomføring dokumenters Les mer…

Smart Fish

Hvor mange makrell finnes i Nordsjøen Med Smart Sea FISH bidrar Havforskningsinstituttet til at det gjøres en bærekraftig høstingav ressursene i havet. Følger fiskens vandringerVed hjelp av moderne RFID teknologier merkes og settes ut omkring 50 000 makrell hvert år vest av Irland og de britiske øyer.Fisken skannes når kommersielle Les mer…

Service

Et viktig element i stacken er SmartStack Service. Her er det utviklet en generisk service som håndterer all data håndtering fra klientene. I og med at all spørring og oppdateringer foregår via de grunnleggende generiske objektene er videreutvikling av klienter og tilpassede systemer mulig.

REST

Vi har gjort alt klart for spesialiserte integrasjoner med REST apier. Her tilpasser vi APIer for å integrere med andre systemer eller lage kanaler inn for å hente ut data til R eller GIS kart. REST interface kan også tilpasses med caching etter behov for å effektivisere data uthenting av Les mer…

Database

Det er bygget en generisk database basert på etablerte standarder fra SAAS.Vi har utvidet dette med unike løsninger som gjør muliggjør kryss spørringer ved rapporter og databehandling. I tillegg til å lagre data er det i databasen bygget inn støtte for maler med metadata for hvordan data skal hentes inn Les mer…

Smart Vekst

En digitaliseringsprosess innen HMS og HR utfordres ved at lovverk, forskrifter, standarder og annet regelverk er utformet som rene dokumenter. De er i sin natur kvalitative og ikke kvantitative som er nødvendig for å kunne oppnå ønskede kvalitets- og rasjonaliseringsgevinster i et IT system. En fagperson kan i dag enkelt Les mer…