Vi har bygget flere systemer på Smart Stack, her er en oversikt over noen.

Smartstack støtter opp om flere behov. Enkle løsninger som skal benyttes til intern databehandling og oppfølging. Multitenant systemer som lages for å levere løsninger til mange kunder, eller avanserte spesial system for data innhenting, prosessering og presentasjon.

 • Smart Sea Sikkerhetsstyring

  Smart Sea Sikkerhetsstyring

  Smart Sea Sikkerhetsstyring et system som benyttes av større fartøy. Med Smartstack rammeverket er det utviklet en løsning for oppfølging av et komplisert regelverk for norske skip. Her er det bygget inn varsler og automatisert nødvendige prosedyrer for oppfølging. Dette kommer også med en offline windows klient, slik at systemet […]

  Les mer…


 • Smart Sea ASSET

  Smart Sea ASSET

  Å vedlikeholde tusenvis av komponenter ombord i et skip kan være krevende. Vi har utviklet Smart Sea Asset for å en skal få kontroll på vedlikeholdet. Her opprettes alle planlagte og ikke planlagte jobber. Disse kommer opp i oppgavelister og kalendere etter hvert som de skal gjennomføre, ved gjennomføring dokumenters […]

  Les mer…


 • Smart Sea Fish

  Smart Sea Fish

  Hvor mange makrell finnes i Nordsjøen Med Smart Sea FISH bidrar Havforskningsinstituttet til at det gjøres en bærekraftig høstingav ressursene i havet. Følger fiskens vandringerVed hjelp av moderne RFID teknologier merkes og settes ut omkring 50 000 makrell hvert år vest av Irland og de britiske øyer.Fisken skannes når kommersielle […]

  Les mer…


 • Smart Vekst

  Smart Vekst

  En digitaliseringsprosess innen HMS og HR utfordres ved at lovverk, forskrifter, standarder og annet regelverk er utformet som rene dokumenter. De er i sin natur kvalitative og ikke kvantitative som er nødvendig for å kunne oppnå ønskede kvalitets- og rasjonaliseringsgevinster i et IT system. En fagperson kan i dag enkelt […]

  Les mer…


 • Ecofiber ERP

  Ecofiber ERP

  Ecofiber Recycling er et selskap som bidrar aktivt til å rydde opp i vårt felles miljø ved å sanere og gjøre gjenbruk av utrangerte fritidsbåter og annet kompositt materiell. Det er en oppgave hvor en skal sørge for logistikk for henting og transport av båtene. Alle båter som kommer inn […]

  Les mer…