En digitaliseringsprosess innen HMS og HR utfordres ved at lovverk, forskrifter, standarder og annet regelverk er utformet som rene dokumenter. De er i sin natur kvalitative og ikke kvantitative som er nødvendig for å kunne oppnå ønskede kvalitets- og rasjonaliseringsgevinster i et IT system. En fagperson kan i dag enkelt lage et system som tilrettelegger dokumentene, strukturer dem og forenkler gjenfinning. Man kan ikke «sette strøm» på dokumentene for å praktisere regelverket, støtte det daglige HMS og HR arbeidet og bevise samsvar mellom regelverk og gjennomført arbeid. For å oppnå dette må man utvikle ny teknologi i samarbeid mellom disiplinene.

Brukeren får et moderne system med et standard innhold som er tilstrekkelig for å komme i gang. Prosedyrer, rutiner, sjekklister osv er laget på en slik måte at man effektuerer en gjennomføring og samtidig dokumentere at den faktisk er utført, hvem har deltatt, når det har skjedd og utkommet.

Løsningen reduserer administrasjon og fjerner etterarbeid.

Opplæring forbedres ved at man instrueres i de prosedyrer og rutiner som faktisk benyttes. Man kan gå inn og se hvordan sikkerhetsarbeidet har vært gjennomført, enten i forbindelse med opplæring, øvelser, avvikshåndtering eller kvalitetsrevisjon. Ledelse og styring støttes av forbedringer av sikkerhetssystemet slik at praksis til enhver tid følger de beste tilgjengelige prinsipper. En høyere grad av transparens i et slikt system vil ha en tillitsbyggende effekt som forventes å styrke HMS kulturen hos brukeren med færre person- og miljøskader som resultat.

Vi har samlet våre rutiner for å samle inn og strukturere data i et automatisert system for å optimalisere behov i et HMS / QA/ HR system.

Med Compita som din leverandør får du en dedikert prosjektleder som håndterer oppsett, tilpasning, opplæring og implementering. Videre gjør Compita den årlige gjennomgangen sammen med virksomheten.  

Kategorier: Systemer