Smart Sea ASSET

Å vedlikeholde tusenvis av komponenter ombord i et skip kan være krevende. Vi har utviklet Smart Sea Asset for å en skal få kontroll på vedlikeholdet. Her opprettes alle planlagte og ikke planlagte jobber. Disse kommer opp i oppgavelister og kalendere etter hvert som de skal gjennomføre, ved gjennomføring dokumenters Les mer…

Smart Sea Fish

Hvor mange makrell finnes i Nordsjøen Med Smart Sea FISH bidrar Havforskningsinstituttet til at det gjøres en bærekraftig høstingav ressursene i havet. Følger fiskens vandringerVed hjelp av moderne RFID teknologier merkes og settes ut omkring 50 000 makrell hvert år vest av Irland og de britiske øyer.Fisken skannes når kommersielle Les mer…

Smart Vekst

En digitaliseringsprosess innen HMS og HR utfordres ved at lovverk, forskrifter, standarder og annet regelverk er utformet som rene dokumenter. De er i sin natur kvalitative og ikke kvantitative som er nødvendig for å kunne oppnå ønskede kvalitets- og rasjonaliseringsgevinster i et IT system. En fagperson kan i dag enkelt Les mer…