Hvor mange makrell finnes i Nordsjøen

Med Smart Sea FISH bidrar Havforskningsinstituttet til at det gjøres en bærekraftig høsting
av ressursene i havet.

Følger fiskens vandringer
Ved hjelp av moderne RFID teknologier merkes og settes ut omkring 50 000 makrell hvert år vest av Irland og de britiske øyer.
Fisken skannes når kommersielle fangster leveres på mottak i Norge, Island og Skottland, og informasjon om merket fisk sendes til Havforskningsinstituttet.
Systemet blir integrert med data fra fangster og biologiske prøver.

En estimator automatiserer hvor mye makrell som merkes av hver årsklasse, og hvor mye som skannes og gjenfanges av hver årsklasse i årene etter utsetting. Disse dataene brukes av det internasjonale havforskningsrådet (ICES) som grunnlag for bestandsvurdering og kvoteråd.

Mobile

Ute i felten har vi satt sammen en RFID leser og tastatur som benyttes ved merking av makrell. Det stilles strenge krav til utstyr, samtidig skal det også være effektivt å merke. Vi har derfor utviklet en egen software og hardware for å effektivisere denne prosessen mest mulig.

Ved merking registreres bl.a. RFID brikke, lengde på fisk og posisjon. Etter hver økt synkroniseres data til server hos Havforskningsinstituttet over internett.

Reader

Per i dag er det plassert ut 23 antenner og stasjoner(15 i Norge, 3 på Island og 5 i Skottland) som registrerer dersom det kommer inn fisk med RFID merke. Disse sender da umiddelbart data til server hos Havforskningsinstituttet for videre prosessering over internett.

Estimator

Til slutt er viktigste spørsmålet. Hvor mange fisk er det i havet? Estimator har bygget inn algoritmer fra forskere som kombinerer alle data vi har samlet inn. Og til slutt gir oss svaret ved at dataene brukes inn i bestandsvurderingsmodeller sammen med andre inngangsdata fra internasjonale fangster og forskningstokter. Merkedataene dannet er viktig grunnlag for bestandsestimering og kvoteråd. I tillegg gir merkedataene forskerne meget nyttig kunnskap om vandringsruter og -hastigheter.

Integrasjon

Forskere har alltid behov for å gjøre egne analyser og kverning av data. Det er derfor opprettet et JSON interface slik at en enkelt kan dumpe vesentlige data fra systemet til andre verktøy

Kart

For offentligheten finnes en web side med oversikt over utslipp og gjenfangster.

Her kan alle følge merking og gjenfangst av fisk som blir registert på fiskemottak.

https://smartfishmap.hi.no/

Veksten påvirker makrellens vandringer | Havforskningsinstituttet (hi.no)

https://www.hi.no/hi/nyheter/2017/09/rfid-merkt-makrell-med-i-kvoterdgjevinga-for-forste-gang

Kategorier: Systemer