SmartStack er et unikt applikasjons rammeverk. Her har vi utviklet et rammeverk som støtter alle nivåer i «stacken» med en rød tråd fra database til presentasjon.

Løsningen gir oss mulighet for å utvikle programmer som løser dine behov uten koding på rekordtid.

Med dynamiske klienter og generisk database kan vi starte prototyping og testing umiddelbart. Vi får da testet ut use cases og datamodeller i et virkelig miljø før vi setter i produksjon.

 • Klienter

  Klienter

  SmartStack har ferdig støtte for flere klienter. Systemet er tilgjengelig med Microsoft MVC klient hvor vi også kan kjøre dette som en webapp på mobilen. I tillegg er det utviklet en fullverdig Windows WPF klient hvor synkroniserer data med server. De generiske klientene bygger grensesnittet dynamisk basert på parametere satt […]

  Les mer…


 • Service

  Service

  Et viktig element i stacken er SmartStack Service. Her er det utviklet en generisk service som håndterer all data håndtering fra klientene. I og med at all spørring og oppdateringer foregår via de grunnleggende generiske objektene er videreutvikling av klienter og tilpassede systemer mulig.

  Les mer…


 • REST

  REST

  Vi har gjort alt klart for spesialiserte integrasjoner med REST apier. Her tilpasser vi APIer for å integrere med andre systemer eller lage kanaler inn for å hente ut data til R eller GIS kart. REST interface kan også tilpasses med caching etter behov for å effektivisere data uthenting av […]

  Les mer…


 • SmartStackQL

  SmartStackQL

  Smart Stack Query Language håndterer objekt spørringer og objekt håndtering mot databasen. Dette mellomlaget muliggjør at REST apier eller andre systemer kan gjøre generiske spørringer og lagringer til basen.

  Les mer…


 • Database

  Database

  Det er bygget en generisk database basert på etablerte standarder fra SAAS.Vi har utvidet dette med unike løsninger som gjør muliggjør kryss spørringer ved rapporter og databehandling. I tillegg til å lagre data er det i databasen bygget inn støtte for maler med metadata for hvordan data skal hentes inn […]

  Les mer…