Smart Stack Query Language håndterer objekt spørringer og objekt håndtering mot databasen.

Dette mellomlaget muliggjør at REST apier eller andre systemer kan gjøre generiske spørringer og lagringer til basen.

Kategorier: Elementer