Klienter

SmartStack har ferdig støtte for flere klienter. Systemet er tilgjengelig med Microsoft MVC klient hvor vi også kan kjøre dette som en webapp på mobilen. I tillegg er det utviklet en fullverdig Windows WPF klient hvor synkroniserer data med server. De generiske klientene bygger grensesnittet dynamisk basert på parametere satt Les mer…

Service

Et viktig element i stacken er SmartStack Service. Her er det utviklet en generisk service som håndterer all data håndtering fra klientene. I og med at all spørring og oppdateringer foregår via de grunnleggende generiske objektene er videreutvikling av klienter og tilpassede systemer mulig.

REST

Vi har gjort alt klart for spesialiserte integrasjoner med REST apier. Her tilpasser vi APIer for å integrere med andre systemer eller lage kanaler inn for å hente ut data til R eller GIS kart. REST interface kan også tilpasses med caching etter behov for å effektivisere data uthenting av Les mer…

Database

Det er bygget en generisk database basert på etablerte standarder fra SAAS.Vi har utvidet dette med unike løsninger som gjør muliggjør kryss spørringer ved rapporter og databehandling. I tillegg til å lagre data er det i databasen bygget inn støtte for maler med metadata for hvordan data skal hentes inn Les mer…