SmartStack har ferdig støtte for flere klienter.

Systemet er tilgjengelig med Microsoft MVC klient hvor vi også kan kjøre dette som en webapp på mobilen.

I tillegg er det utviklet en fullverdig Windows WPF klient hvor synkroniserer data med server.

De generiske klientene bygger grensesnittet dynamisk basert på parametere satt i databasen, det betyr at vi kan starte prototyping og testing av use cases før vi skriver kode. Når rutiner og datamodeller er på plass kan en utvide med spesialtilpassede grensesnitt for datapresentasjon. F.eks GIS kart hos Havforskningsinstituttet FishMap (hi.no)


Systemene er tilgjengelig når som helst og hvor som helst.

Kategorier: Elementer