Vi har gjort alt klart for spesialiserte integrasjoner med REST apier.

Her tilpasser vi APIer for å integrere med andre systemer eller lage kanaler inn for å hente ut data til R eller GIS kart.

REST interface kan også tilpasses med caching etter behov for å effektivisere data uthenting av større datamengder.

Kategorier: Elementer