Et viktig element i stacken er SmartStack Service.

Her er det utviklet en generisk service som håndterer all data håndtering fra klientene. I og med at all spørring og oppdateringer foregår via de grunnleggende generiske objektene er videreutvikling av klienter og tilpassede systemer mulig.

Kategorier: Elementer