Det er bygget en generisk database basert på etablerte standarder fra SAAS.
Vi har utvidet dette med unike løsninger som gjør muliggjør kryss spørringer ved rapporter og databehandling.

I tillegg til å lagre data er det i databasen bygget inn støtte for maler med metadata for hvordan data skal hentes inn og presenteres.

Tilgangskontroll er bygget inn i selve databasen slik at en sikrer at riktig til gang til objekter alltid ivaretas. Det er også versjonskontroll og historikk i basen.

Generiske systemer som også i tillegg håndterer tilgangskontroll kan ofte lide av problemer med ytelse, vi har derfor valgt å kjøre alt på Microsoft SQL server på en Azure server. Med optimaliserte indekser håndterer vi relativt store datamengder uten problemer. Når vi skal logge millioner av rader, kombinerer vi IOT støtte inn i SAAS databasen.

Kategorier: Elementer