Å vedlikeholde tusenvis av komponenter ombord i et skip kan være krevende.

Vi har utviklet Smart Sea Asset for å en skal få kontroll på vedlikeholdet.

Her opprettes alle planlagte og ikke planlagte jobber. Disse kommer opp i oppgavelister og kalendere etter hvert som de skal gjennomføre, ved gjennomføring dokumenters dette for fremtidige rapporter.

Systemet benyttes både på mobil og andre flater, vi har funksjoner for å enkelt hente opp komponenter og status via QR koder.

https://www.smartsea.no/vedlikehold/

Kategorier: Systemer