Ecofiber Recycling er et selskap som bidrar aktivt til å rydde opp i vårt felles miljø ved å sanere og gjøre gjenbruk av utrangerte fritidsbåter og annet kompositt materiell. Det er en oppgave hvor en skal sørge for logistikk for henting og transport av båtene. Alle båter som kommer inn skal registreres i systemet og danne grunnlag bl.a. for rapportering til myndighetene.


Vi har laget et system som håndterer hele prosessen med transport/logistikk, mottak, delesalg og rapportering til myndigheter.

Ecofiber Recycling AS

Kategorier: Systemer